بیرینگ ها و انواع آن ها

کاسه نمد وایتون
آوریل 27, 2020

بیرینگ ها که به آن ها یاتاقان هم گفته می شود ، قطعه ای است که حرکت بین دو یا چند قطعه ی مکانیکی را محدود به حرکت مورد نظر خود می کند . بیرینگ‌ها می‌توانند هم بارهای شعاعی و هم بارهای محوری را تحمل کنند و معمولاً در جاهایی به کار می‌روند که بار به نسبت کوچک باشد .

به طور کلی بیرینگ ها بر اساس نوع کارکرد ، حرکت مجاز و یا جهت بارهای وارد شده به انواع مختلفی دسته بندی می شوند :

متداول ترین نوع بیرینگ بیرینگ ساده است . بیرینگ سیال مغناطیسی ، بیرینگ های شیار عمیق ، بیرینگ های خود میزان ، بیرینگ های خمشی ، بیرینگ های غلتشی و …بیرینگ ها در قطعات دندانپزشکی ، بیرینگ های هوافضایی ،  بیرینگ های خمشی در سیستم های هم تراز نوری و …

در انتخاب بیرینگ ها نکاتی که باید لحاظ شود :

دقت ، فضای موجود ، جهت نیرو که شعاعی است یا محوری ، خود میزان بودن ، میزان نیرو ، سرعت ، صدا ، مونتاژ ، حرکت محوری و … می باشد .

مطالب مرتبط :

اورینگ وایتون

دیافراگم لاستیکی

کوپلینگ لاستیکی

لرزه گیر لاستیکی