لرزه گیر لاستیکی بلادری مقاوم روغن

دیافراگم لاستیکی پلی یورتان
دیافراگم لاستیکی پلی یورتان
جولای 13, 2018
لرزه گیر لاستیکی بلادری مهاردار مقاوم حرارت
لرزه گیر لاستیکی بلادری مقاوم حرارت
جولای 15, 2018
لرزه گیر لاستیکی بلادری مقاوم روغن

لرزه گیر لاستیکی بلادری مقاوم روغن

لرزه گیر لاستیکی بلادری مقاوم روغن

لرزه گیر لاستیکی بلادری مقاوم روغن

لرزه گیر لاستیکی بلادری مقاوم روغن

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهاردار

لرزه گیر لاستیکی بلادری مهاردار مقاوم روغن
گروه صنعتی صمدی در تولید و پخش عمده لرزه گیر های لاستیکی همواره کیفیت و ضمانت و خدمات پس از فروش را سرلوحه اولین شعار خود می داند. از کاربردهای دیگر لرزه گیر لاستیکی نسبت به اتصالات دیگر قابلیت استفاده از آنها در محیط های خورنده می باشد . کاربرد اصلی لرزه گیر لاستیکی جذب لرزش و حرکات ناخواسته در خطوط لوله و … میباشد . استفاده از لرزه گیر لاستیکی از انتقال لرزش های بوجود آمده به سایر قسمتها جلوگیری می کند.