کوپلینگ لاستیکی

سیت ولو
سیت ولو
جولای 20, 2021
کوپلینگ کمپرسور لاستیکی سایز ۱۴۰
کوپلینگ کمپرسور لاستیکی
می 29, 2021

ساخت لاستیک کوپلینگ

ساخت لاستیک کوپلینگ صمدی گروپ

تولید کننده انواع محصولات کوپلینگی :

  • کوپلینگ G در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ تخم مرغی در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ هشت پردر انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ ده پر در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ دوازده پر در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ سنجی در سه سایز
  • کوپلینگ تعادل کشتی در یک سایز
  • کوپلینگ روغن نباتی در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ شیاردار در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ پروفیلی در سایزهای مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر محصولات تولیدی مجموعه صمدی گروپ:

انواع کوپلینگ لاستیکی

دیافراگم لاستیکی

لرزه گیر لاستیکی

شلنگ وایتون

اورینگ وایتون