کوپلینگ لاستیکی

کوپلینگ کمپرسور لاستیکی سایز ۱۴۰
کوپلینگ کمپرسور لاستیکی
می 29, 2021

ساخت لاستیک کوپلینگ

ساخت لاستیک کوپلینگ صمدی گروپ

تولید کننده انواع محصولات کوپلینگی :

  • کوپلینگ G در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ تخم مرغی در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ هشت پردر انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ ده پر در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ دوازده پر در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ سنجی در سه سایز
  • کوپلینگ تعادل کشتی در یک سایز
  • کوپلینگ روغن نباتی در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ شیاردار در انواع سایزهای مختلف
  • کوپلینگ پروفیلی در سایزهای مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر محصولات تولیدی مجموعه صمدی گروپ:

انواع کوپلینگ لاستیکی

دیافراگم لاستیکی

لرزه گیر لاستیکی

شلنگ وایتون

اورینگ وایتون