کوپلینگ لاستیکی

لقمه کوپلینگ ایمپلر :

یکی از انواع کوپلینگ های لاستیکی تولید شده توسط مجموعه صمدی گروپ لقمه کوپلینگ ایمپلیر می باشد.

موارد استفاده: پمپ های کشتی

متریال: از جنس CR

تحول دما: تا 165 درجه سانتیگراد

دبی خروجی: دقیقه ای 20 لیتر تا 185 لیتر (بسته به دور موتور و اندازه ی دهنه ی پمپ)

کارکرد: در آب های شور

در اسید: خوردندگی ندارد.