کاربرد کاسه نمد وایتون

آوریل 27, 2020

کاسه نمد وایتون

کاسه نمد وایتون نام دیگر کاسه نمد ، آب بند است . کاسه نمد چیست؟ کاسه نمد یا درزگیر برای درزبندی دو قطعه که حرکت دورانی […]